Výsledky vyhledávání

Co je to energetický štítek?…..nebo-li odborně používaný – PENB (průkaz energetické náročnosti budov)

Štítek je vlastně taková občanka domu, informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti pomocí písmen A-G (stejně jako štítek na elektrických spotřebičích).

Od 1. ledna 2013 vznikla dle novely zákona č. 406/2000 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu.

A od 1.7.2015 nabyla účinnosti novela, která dává odpověď na dřívější nejasnosti, někde zmírňuje, jinde přitvrzuje.

Pro koho je průkaz povinný?

Pro stavitele a vlastníky všech novostaveb. A také pro toho, kdo stávající nemovitost celek pronajímá, prodává nebo ji výrazněji renovuje (tedy alespoň 25 % celkové plochy obálky budovy – zateplení, výměna oken, střechy, dveří a podobně).

Podpis smlouvy o pronájmu či prodeji nemovitosti je podle zákona možný jen v případě, že si předem obstaráte průkaz energetické náročnosti.
Pokud se chystáte stavět či přestavovat, musíte si štítek zajistit dřív, než zažádáte o stavební povolení – průkaz se přikládá k žádosti nebo k ohlášení stavby.

Když jde jen o byt v bytovém domě, posuzuje se celková energetická náročnost budovy, nikoli pouze bytové jednotky.

Ale co když majitel bytového domu nemá energetický průkaz?

Vyzvěte vlastníka domu nebo SVJ písemně, neboť ten je povinen na své náklady nechat vypracovat průkaz (PENB). A když jej ani po písemné žádosti neobdrží, můžete průkaz energetické náročnosti nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky.

A co se stane, pokud nebudu mít štítek?

Hrozí vám až stotisícová pokuta, právnickým osobám dokonce až dvousettisícová.

Kdy průkaz nepotřebujete?

Pokud jde o:
• budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²
• budovu určenou pro bohoslužby a náboženské účely
• památkovou budovu
• průmyslovou nebo zemědělskou budovu s roční spotřebou do 700 GJ
• stavbu pro rodinnou rekreaci (pokud je užívaná jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než čtvrtina spotřeby, kterou by objekt měl při celoročním obývání)
• staré domy postavené před rokem 1947, které od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí, při prodeji (ani pronájmu) a to v případě, že se tak kupující a prodávající písemně dohodnou. Stavba automaticky spadne do nejhorší energetické třídy (G).

Kolik stojí vypracování průkazu?

Několik tisíc korun, záleží na velikosti domu a konkrétním energetickém specialistovi. Především se liší z hlediska podkladů, které má vlastník k samotnému zpracování k dispozici.

Je třeba si zejména dávat pozor na zpracovatele, kteří na trhu vypracovávají PENB až podezřele levně. Myšleno v cenových hladinách za 3 000 až 5 000 Kč. Kvalitní PENB, který bude pro SVJ platný i pro dalších 10 let, je průměrně zhotovován od 9 000 do 15 000 Kč.

Jak mohu poznat, že PENB není zpracován kvalitně?

Běžný spotřebitel to zřejmě na první pohled nepozná. Nicméně je důležité při samotném poptávání cen na trhu vyžadovat od dodavatelů kromě ceny i popis samotného postupu, jak budou případně PENB připravovat. Mnozí dodavatelé na samotné nemovitosti ani nejezdí, nezaměřují je, a pak tedy PENB nemůže být ani po stránce zpracování v pořádku. Dále je třeba požadovat náhled na zákonné pojištění odpovědnosti za vznik škody. Každý zpracovatel má povinnost toto pojištění předložit a mít je platné pro výkon své činnosti. Vhodným výběrem dodavatele na základě referencí, způsobu vystupování a poskytnutých garancí lze získat relevantní a kvalitně zpracovaný PENB.

A co se stane, když si přece jen štítek nenechám vystavit?

Od toho tady máme SEI (státní energetická inspekce), která průkazy energetické náročnosti a dodržování pravidel aktivně kontroluje – ať už jde o zveřejňování energetické třídy v inzerátech nebo předání průkazu kupujícímu či novému nájemci. Kontrola probíhá zhruba u každého dvacátého průkazu – a to i zpětně, u dříve vydaných. Aby mělo MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) a SEI dohled nad kvalitou vydávaných energetických průkazů, je každý průkaz opatřován identifikátorem, podle kterého půjde jednoduše vysledovat energetického specialistu, který průkaz zpracovával, a unikátnost průkazu.

Seznam energetických expertů, u kterých si můžete průkaz nechat vystavit, najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Průkaz (PENB) může vypracovat pouze autorizovaná osoba s licencí od MPO na zpracování PENB.

A k čemu to celé je, nebo je to opět jen legislativní nesmysl?

Průkaz (PENB) je technický dokument zpracovaný podle vyhlášky 78/2013, který koresponduje s technickým řešením obálky budovy, tedy tepelnými prostupy, ztrátami a celkovým výkazem všech potřebných energií na provoz nemovitosti.

Vedle toho uvádí zcela přesné výkazy veškerých rozměrů obálky budovy a jednotlivých konstrukcí, které je možné případně posuzovat samostatně, a určit tak i míru případné revitalizace ve spojení se zateplováním. PENB je také vyžadovaným dokumentem pro stavební povolení a dotace na zateplení či revitalizaci.

Sledujte tyto internetové stránky, jakmile dojde ke změně v této oblasti dozvíte se to.

Potřebujete poradit při prodeji nemovitosti? Využijte hodinové konzultace zdarma.

Neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle +420 724 422 536 nebo na e-mailu marinkova@bez-starosti.cz.

Porovnejte nabídky