Výsledky vyhledávání

Daň z převodu nemovitosti – už je to tadyOde dneška, přesně za dva měsíce, tedy od 1. listopadu 2016 začne platit Novela zákona, kterou již avizovala media před rokem.

Bývalou daň z převodu nyní začne platit už jen kupující a navíc přestane platit status ručitele, kterým byla vždy protistrana obchodu.

Jak to tedy bude v praxi vypadat? Pokud se podá Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do 31.10.2016 a není-li dohodnuto jinak, pak je poplatníkem dle platného zákona prodávající, resp. převodce a status ručitele zůstává na nabyvateli. V případě, že se Návrh na vklad vlastnického práva podá od 1.11.2016, platí Novela zákona a daň platí nabyvatel.

A jak dál? Jak to budeme řešit, když máme tak akorát peníze na koupi nemovitosti a do 3 měsíců od data zápisu v katastru nemovitostí máme uhradit 4 % z ceny uvedené ve smlouvě? Banky jsou připraveny nám na to půjčit, ale co když budeme mít peníze jen tak tak?

Uvidíme, co nám trh ukáže, zda bude prodávající v takovém případě svolný ponížit kupní cenu, nebo nastane jiná dohoda. Každopádně je to změna, která nám nemovitost prodraží. Již nyní by s tím měly obě strany počítat, že může docházet ke vzájemným dohodám o konečné ceně nemovitosti.

Uvidíme, co nového nás čeká při této změně…….

Porovnejte nabídky