Výsledky vyhledávání

Nelíbí se nám vaše smlouva!„Nám se nelíbí vaše smlouva,  náš byt s vámi prodávat nebudeme“ – tuto větu jsem zaslechla nedávno od klientky…..

VĚDĚLI JSTE, ŽE NEŽ NĚCO PODEPÍŠETE, TAK MÁTE PRÁVO NA ÚPRAVY?

Abych neměla zkreslenou představu o tom, že když denně pracuji se smlouvami a vím, že před podpisem mají všechny strany právo se k tomu vyjádřit, zeptala jsem se kamarádky a ta mi odpověděla, že to také neví. Že si myslí, že smlouvu MUSÍ podepsat v tom změní, jak stojí a leží.

A toho jsem se dost vyděsila, že takových lidí, kteří si toto myslí bude asi hodně.

Vážený občane, kliente – jakoukoliv smlouvu, kterou máte podepsat, si máte možnost nechat poupravit.

A pokud se zrovna  bavíme o světě realitním, kde se prodávají nemovitosti v řádech statisíců a milionů, tak se přímo nabízí, že v případě, že Vám není něco jasné a po vysvětlení to takhle nechcete, tak se domluvte s protistranou na úpravě znění – mám na mysli ta místa, která dávají logiku a nejdou proti zákonu.

Tady máte pár příkladů:

Zprostředkovatelská smlouva, která se uzavírá mezi prodávajícím a zprostředkovatelem může být poupravena v délce platnosti, ve výši provize v tom, zda je nebo není jediná, tedy výhradní. V tom, kde a kdy se podepíše… atd.

Rezervační smlouva, která se podepisuje dvojstranně nebo trojstranně a to mezi prodávajícím, zprostředkovatelem a kupujícím  – opět se může upravovat výše blokační částky, data, do kdy smlouva platí….

Kupní smlouva a smlouva o úschově finančních prostředků, tam může být klidně úprav více, to záleží na druhu obchodu.

Určitě se neupraví klauzule, která by byla jednostranně výhodná, ať ve prospěch prodávajícího, kupujícího nebo zprostředkovatele.

Nechci a ani nebudu tady jmenovat všechny možné druhy smluv, které mohou nastat v obchodě s nemovitostmi, to není předmětem tohoto článku. Tady jsem chtěla jen poukázat na to, že pokud něco mám podepsat, ať to je jakákoliv smlouva, tak mám právo se k ní vyjádřit.

A pokud „NELZE“ smlouvy nijak měnit a mně se to nelíbí, tak od podpisu odstoupím.

Možná pro ty, kteří nemají až takovou zkušenost – téměř všechny smlouvy, které zprostředkovatel podepisuje s klientem jsou již vytvořené ŠABLONY, do kterých se vyplňují údaje o účastnících, nicméně jsou vytvořeny právníkem, neděláme si je sami.

Každá kupní a úschovní smlouva NENÍ šablona, tu tvoří právník na každý případ zvlášť.

NEBOJTE SE ŘÍCT VLASTNÍ NÁZOR A NECHAT UPRAVIT ZNĚNÍ TAK, ABY OBĚ STRANY BYLY SPOKOJENÉ S TEXTEM A NEMĚLY POCIT NĚJAKÉHO JEDNOSTRANNÉHO TLAKU.

Věřím, že je tento článek pro Vás přínosem a pokud jste o tom neměli ponětí tak, že nyní víte, že máte možnost se vyjádřit k tomu, co vám není zcela jasné.

Porovnejte nabídky