Výsledky vyhledávání

Co můžete dělat s problémovým nájemníkem?Řešil jsem hodně otázek jak naložit s neplatiči nájmu. Toto je vždy výživné a nekonečné téma. Jako pronajímatel moc velkých možností nemáte, ale pokusím se nějak ve zkrácených bodech vypíchnout ty nejběžnější.

Okamžitá výpověď

Můžete ji využít v případě…

 • neplacení nájmu a nákladů na služby po dobu alespoň tří měsíců;
 • poškozování bytu závažným nebo nenapravitelným způsobem;
 • způsobování jinak závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;
 • užívání bytu neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Ale vždy musí být písemně předem vyrozuměn, aby případně své prohřešky napravil. On však může toto nechat přezkoumat soudem ve lhůtě dvou měsíců.

Výpovědní lhůta tři měsíce

Ta se používá v případě, že….

 • přes nesouhlas pronajímatele dá nájemce celý byt do dalšího podnájmu jiné osobě, aniž v bytě sám trvale bydlí;
 • dluh na nájemném a na službách za dobu kratší než tři měsíce;
 • nájemce je odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází;
 • jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (např. nájemce sbírá odpadky, které nesnesitelně zapáchají či hrozí požár)

Pokud to není hrubé porušení nájemní smlouvy, tak mu ze zákona musíte dát 3 měsíce výpovědní dobu na vyklizení bytu.

DOPORUČENÍ: Vždy se snažte výpověď dávat dohodou. A určitě pište nájemní smlouvu na dobu určitou.

Těch možností a příkladů je několik, to by vydalo na celou knihu. Vždy si nechte nájemní smlouvu sepsat advokátem nebo se poraďte i s realitní kanceláří pokud využíváte její služby.

Ta má s těmito případy zkušenosti a poradí vám co v jakém případě dělat a jak se tomu co nejvíce vyvarovat.

Určitě si nechte nájemníka prověřit

 • zda v minulosti neměl problémy s nájmem,
 • jestli má stálý trvalý plat,
 • jestli neměl nebo dokonce nemá exekuci/insolvenci.

Toto i jiné prověření vám vždy zařídí RK a tím vás ochrání před nevyhovujícími nájemníky nebo aspoň předejde největší rizika.

Bohužel někdy se člověk může dostat do problému v průběhu života a to nikdo z nás nemůže ovlivnit ani uhlídat.

Pokud budete chtít pronajmout byt nebo rodinný dům, tak se nebojte na mě obrátit. Já vám se vším pomůžu a vše proběhme bez-starostí.

Michal Korič
Telefon: +420 722 533 689
E-mail: koric@bez-starosti.cz

Porovnejte nabídky